ĐÁM TANG Đ/C NINH VĂN THẨM

Đ/c Ninh Văn Thẩm sinh năm 1941 tại thôn Yên Khê. Từ trần 05 h 55 phút, ngày 02/6/2016. An táng tại nghĩa trang quê nhà.LỜI ĐIẾU CỤ NGUYỄN VĂN HÁCH

                        

Yên Khê, ngày 03 tháng 6 năm 2016.
Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Văn Hách
Kính thưa gia đình tang chủ
Thưa toàn thể nhân dân, khách quý xa gần.

Cụ Nguyễn Văn Hách sinh năm 1937 trong một gia đình nông dân tại thôn Yên Khê, xã Song Khê, TP Bắc Giang. Khi tròn 20 mươi tuổi, tháng 02 năm 1957 cụ hăng hái tình nguyện vào lực lượng thanh niên xung phong.
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY >>>( đã tải : lần )

ĐÁM TANG Đ/C NGUYỄN VĂN VÓC (01/6/2016)

Đ/c Nguyễn Văn Vóc sinh năm 1947 tại Hà Nam. Từ trần hồi 22 h, ngày 31/5/2016. An táng tại nghĩa trang nhân dân thôn Yên Khê - TP Bắc Giang.

LỜI ĐIẾU ÔNG NGUYỄN VĂN CÔNG

Kính thưa vong linh cụ Nguyễn Văn Công                          
Kính thưa gia đình tang chủ
Kính thưa các quý khách, cùng toàn thể nhân dân.

  Cụ Nguyễn Văn Công sinh năm ……. tại ……………………., tp Bắc Giang.
Cụ sinh ra trong bối cảnh đất nước ta đang bị giặc ngoại xâm đô hộ, cả dân tộc ta lầm tham chịu sự áp bước bóc lột. Với truyền thống cách mạng của quê hương, lòng yêu nước, yêu quê hương, dưới ngọn cờ cách mạng của Việt Minh cụ đã hăng hái tham gia lực lượng du kích.


Download tại đây ( đã tải : lần )
;