ĐIẾU VĂN CỤ GIÁP THỊ ĐÃIĐIẾU VĂN CỤ GIÁP THỊ ĐÃI
Yên Khê, ngày 19 tháng 5 năm 2015

Download để xem chi tiết ( đã tải : Lần )
Nghe lời điếu & đáp từ >>>

ĐIẾU VĂN CỤ NINH VĂN SÁNG

Kính thưa hương hồn cụ ninh Văn Sáng - Hội viên hội CCB VN.
Kính thưa tang quyến.
Thưa các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân trong thôn.
Cụ Ninh Văn Sáng sinh năm 1937 trong một gia đình giầu lòng yêu nước
TẢI VỀ XEM CHI TIẾT ( Đã tải : Lần)

Nghe lời điếu >>>

LỜI ĐIẾU CỤ NINH THỊ TIẾU


                                                                                                                                                                                                                                                                     
……………., ngày 11 tháng 03 năm 2015
Kính thưa vong linh cụ Ninh thị Tiếu. 
Kính thưa gia đình tang chủ 
Thưa toàn thể nhân dân. 
TẢI VỀ XEM CHI TIẾT ( Đã tải : Lần)

LỜI ĐIẾU CỤ TỪ THỊ CẢI TỪ TRẦN


Kính thưa hương hồn cụ Từ Thị Cải!                                                   
Kính thưa gia đình tang quyến!
Thưa toàn thể nhân dân, khách quý xa gần!
Yên Khê, ngày 21 tháng 02 năm 2015 
   Cụ Từ Thị Cải sinh năm 1927 taị xóm Án, xã Mỹ Nội, huyện Yên Dũng,
tỉnh Bắc Giang trong một gia đình có truyền thống cách mạng giầu lòng yêu nước. 
TẢI VỀ ĐỂ XEM CHI TIẾT ( Đã tải : lần )

LỜI ĐIẾU CỤ TRỊNH VĂN LỤC


Lời điếu cụ Trịnh Văn Lục                                               


Yên Khê, ngày 19 tháng 02 năm 2015

Kính thưa vong linh cụ Trịnh Văn Lục
Kính thưa gia đình tang chủ
Kính thưa các quý khách, cùng toàn thể nhân dân.
Download để xem chi tiết ( đã tải : Lần )
;