VĂN TẾ ÔNG HOÀNG VĂN LƯƠNG TỪ TRẦN

Download ( đã tải : Lần )
Kính thưa hương hồn ông Hoàng Văn Lương Kính thưa gia đình tang chủ. Kính thưa các quý khách xa gần. Thưa toàn thể nhân dân. Ông Hoàng Văn Lương sinh năm 1963 tại thôn Yên Khê, xã Song Khê, TP Bắc Giang. Ông được sinh ra trong một gia đình thuần nông, hiền lành chất phác. Đến tuổi đi học ông được học dưới mái trương XHCN.
Tải về toàn bài.

LỜI ĐIẾU ÔNG GIÁP VĂN NGỌC

........................, ngày 01 tháng 4 năm 2014

Download ( đã tải : Lần )


Kính thưa hương hồn ông Giáp Văn Ngọc!
Kính thưa gia đình tang chủ, bạn hữu khách quý xa gần!
Thưa toàn thể nhân dân!

LỜI ĐIẾU ÔNG TRỊNH VĂN NGUYỄN


Download ( đã tải : Lần )
……….,ngày 07 tháng 03 năm 2014
Kính thưa hương hồn ông Trịnh Văn Nguyễn
Kính thưa gia đình tang chủ
Thưa toàn thể nhân dân – khách quý xa gần.
   Ông Trịnh Văn Nguyễn sinh năm 1973 trong một gia đình nông đân tại thôn …………………….TP Bắc Giang.

Điếu văn cụ Trịnh Văn Biêu

                                                                                                                                                                                                 Tải về ( đã tải : lần )
…….., ngày 10 tháng 02 năm 2014

Kính thưa hương hồn Cụ Trịnh Văn Biêu.
Kính thưa gia đình tang chủ.
Thưa toàn thể nhân dân, khách quý gần xa.
Cụ Trịnh Văn Biêu sinh năm 1930 trong một gia đình nông dân tại …………………..

LỜI ĐIẾU ÔNG TRỊNH VĂN HÙNG

                                                                                                        Tải về ( đã tải : lần )
                                                                          ……………..,ngày 01 tháng 02 năm 2014.

Kính thưa vong linh ông Trịnh Văn Hùng
Kính thưa gia đình tang chủ, anh em dòng tộc, thân hữu của gia đình.
Thưa  toàn thể nhân dân.
   Ông Trịnh Văn Hùng  sinh ngày 20 tháng 10 năm 1959 tại thôn .........., xã ..............., TP Bắc Giang.
   Từ khi ông thấy bệnh trong người, ông  đã được vợ, con, gia đình, người thân đặc biệt quan tâm, tìm bệnh viện có uy tín, trang bị hiện đại, tìm các bác sỹ giỏi, loại thuốc tốt để chạy chữa cho ông.
  Họ tộc, xóm làng, ban nghành đoàn thể  thăm hỏi  động viên, mong cho ông mau khỏi bệnh.