ĐIẾU VĂN CỐ NI TRƯỞNG THÍCH ĐÀM TÍNH

…………….ngày 23 tháng 7 năm 2015
Nam mô bổn sư thích ca mô ni phật!
Kính thưa giác linh Ni trưởng Thích Đàm Tính.
Kính bạch chư tôn Hòa thượng trụ trì bản tự.
Kính thưa các lãnh đạo thay mặt Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc.
Kính thưa các vị tăng ni, cư sĩ,  phật tử, khách quý xa gần.
Thưa toàn thể nhân dân.
Nhà Phật có dạy: "Sinh lão bệnh tử, xưa nay lẽ thường"; 

Tải về tại đây ( Đã tải : Lần)

ĐIẾU VĂN CỤ NGUYỄN THỊ LUYẾN

Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Luyến

Kính thưa gia đình tang chủ
Kính thưa các quý khách xa gần
Thưa toàn thể nhân dân.
   Cụ Nguyễn Thị Luyến sinh năm 1931 tại ………. – TP Bắc Giang, thời gian qua 

Tải về tại đây ( Đã tải : Lần)

Nghe đọc bài điếu >>>

ĐIẾU VĂN CỤ GIÁP THỊ ĐÃIĐIẾU VĂN CỤ GIÁP THỊ ĐÃI
Yên Khê, ngày 19 tháng 5 năm 2015

Download để xem chi tiết ( đã tải : Lần )
Nghe lời điếu & đáp từ >>>

ĐIẾU VĂN CỤ NINH VĂN SÁNG

Kính thưa hương hồn cụ ninh Văn Sáng - Hội viên hội CCB VN.
Kính thưa tang quyến.
Thưa các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân trong thôn.
Cụ Ninh Văn Sáng sinh năm 1937 trong một gia đình giầu lòng yêu nước
TẢI VỀ XEM CHI TIẾT ( Đã tải : Lần)

Nghe lời điếu >>>

LỜI ĐIẾU CỤ NINH THỊ TIẾU


                                                                                                                                                                                                                                                                     
……………., ngày 11 tháng 03 năm 2015
Kính thưa vong linh cụ Ninh thị Tiếu. 
Kính thưa gia đình tang chủ 
Thưa toàn thể nhân dân. 
TẢI VỀ XEM CHI TIẾT ( Đã tải : Lần)
;