ĐIẾU VĂN CỤ NINH VĂN SÁNG

Kính thưa hương hồn cụ ninh Văn Sáng - Hội viên hội CCB VN.
Kính thưa tang quyến.
Thưa các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân trong thôn.
Cụ Ninh Văn Sáng sinh năm 1937 trong một gia đình giầu lòng yêu nước
TẢI VỀ XEM CHI TIẾT ( Đã tải : Lần)

Nghe lời điếu >>>

Tình yêu của ông Lý Quang Diệu trong 'Lời từ biệt gửi vợ'

LỜI ĐIẾU CỤ NINH THỊ TIẾU


                                                                                                                                                                                                                                                                     
……………., ngày 11 tháng 03 năm 2015
Kính thưa vong linh cụ Ninh thị Tiếu. 
Kính thưa gia đình tang chủ 
Thưa toàn thể nhân dân. 

Tải về ( đã tải : lần )

LỜI ĐIẾU CỤ TỪ THỊ CẢI TỪ TRẦN


Kính thưa hương hồn cụ Từ Thị Cải!                                                   
Kính thưa gia đình tang quyến!
Thưa toàn thể nhân dân, khách quý xa gần!
Yên Khê, ngày 21 tháng 02 năm 2015 
   Cụ Từ Thị Cải sinh năm 1927 taị xóm Án, xã Mỹ Nội, huyện Yên Dũng,
tỉnh Bắc Giang trong một gia đình có truyền thống cách mạng giầu lòng yêu nước. Tháng 5 năm 1945 phát huy truyền thống của gia đình, quê hương cụ gia nhập đội du kích của xã Mỹ Nội, trong thời gian hoạt động trong đội du kích cụ luôn là thành viên tích cực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tổ chức giao cho, đến tháng 9 năm 1946 cụ vinh dự được tổ chức kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

TẢI VỀ ĐỂ XEM CHI TIẾT ( Đã tải : lần )

LỜI ĐIẾU CỤ TRỊNH VĂN LỤC


Lời điếu cụ Trịnh Văn Lục                                               


Yên Khê, ngày 19 tháng 02 năm 2015

Kính thưa vong linh cụ Trịnh Văn Lục
Kính thưa gia đình tang chủ
Kính thưa các quý khách, cùng toàn thể nhân dân.
   Cụ Trịnh Văn Lục sinh năm 19 trong một gia đình thuần nông tại  thôn Yên Khê, tp Bắc Giang.
Cụ sinh ra trong bối cảnh đất nước ta đang bị giặc ngoại xâm đô hộ, cả dân tộc ta lầm tham chịu sự áp bước bóc lột. ………………..
Download để xem chi tiết ( đã tải : Lần )

ĐIẾU VĂN XÚC ĐỘNG TIỄN BIỆT ÔNG NGUYỄN BÁ THANH-(Báo ĐSPL)

(ĐSPL) - Điếu văn tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh đã nêu toàn bộ tiểu sử, quá trình học tập, làm việc và cống hiến của ông Nguyễn Bá Thanh khiến hàng trăm người rơi nước mắt.