Kính thưa hương hồn đ/c Trịnh Văn Thành!
Kính thưa gia đình tang chủ!                                                            
Kính thưa các vị khách quý, thân hữu, bạn bè gần xa của gia đình!
Thưa toàn thể nhân dân!
   Đ/c Trịnh Văn Thành  sinh năm 1947 trong một gia đình nông dân, sớm giác ngộ cách mạng tại thôn Yên Khê, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang.
  Thân phụ của đ/c là một chiến sỹ du kích trong lực lượng Việt Nam độc lập đồng minhmột liệt sỹ cách mạng.
Download tại đây

VĂN TẾ ÔNG HOÀNG VĂN LƯƠNG TỪ TRẦN

Download ( đã tải : Lần )
Kính thưa hương hồn ông Hoàng Văn Lương Kính thưa gia đình tang chủ. Kính thưa các quý khách xa gần. Thưa toàn thể nhân dân. Ông Hoàng Văn Lương sinh năm 1963 tại thôn Yên Khê, xã Song Khê, TP Bắc Giang. Ông được sinh ra trong một gia đình thuần nông, hiền lành chất phác. Đến tuổi đi học ông được học dưới mái trương XHCN.
Tải về toàn bài.

LỜI ĐIẾU ÔNG GIÁP VĂN NGỌC

........................, ngày 01 tháng 4 năm 2014

Download ( đã tải : Lần )


Kính thưa hương hồn ông Giáp Văn Ngọc!
Kính thưa gia đình tang chủ, bạn hữu khách quý xa gần!
Thưa toàn thể nhân dân!

LỜI ĐIẾU ÔNG TRỊNH VĂN NGUYỄN


Download ( đã tải : Lần )
……….,ngày 07 tháng 03 năm 2014
Kính thưa hương hồn ông Trịnh Văn Nguyễn
Kính thưa gia đình tang chủ
Thưa toàn thể nhân dân – khách quý xa gần.
   Ông Trịnh Văn Nguyễn sinh năm 1973 trong một gia đình nông đân tại thôn …………………….TP Bắc Giang.

Điếu văn cụ Trịnh Văn Biêu

                                                                                                                                                                                                 Tải về ( đã tải : lần )
…….., ngày 10 tháng 02 năm 2014

Kính thưa hương hồn Cụ Trịnh Văn Biêu.
Kính thưa gia đình tang chủ.
Thưa toàn thể nhân dân, khách quý gần xa.
Cụ Trịnh Văn Biêu sinh năm 1930 trong một gia đình nông dân tại …………………..